"Funkčne premýšľať znamená hľadať súvislosti"

hero-bg

Služby

Rada Vám pomôžem, ak trpíte niektorou z týchto ťažkostí:

O mne

Som fyzioterapeutka a fascinuje ma ľudský pohyb. K tomuto smeru ma priviedla vlastná skúsenosť so zranením, kedy som si sama na sebe zažila ako pád na lyžiach ovplyvni moju pohyblivosť na niekoľko mesiacov. Odvtedy neustále v praxi sledujem,  ako si telo „hľadá“ cestu, ako bolesť mení spôsob nášho pohybu a fungovania organizmu.

Fyzioterapiu vnímam ako nádherný smer. Využíva techniky pre naše telo prirodzené, ako sú pohyb a manuálny kontakt na to, aby sa zmiernila bolesť, zlepšila hybnosť, obnovila funkcia niektorých orgánov a v konečnom dôsledku aby sme sa mali v našich telách dobre.

V práci pristupujem vždy individuálne a s rešpektom ku každému, kto sa rozhodne pre vzájomnú spoluprácu.

 • Slovenská zdravotnícka univerzita :

od r.2010 do r. 2015 som absolvovala denný bakalársky  a následne externý magisterský stupeň štúdia

 • Slovenská zdravotnícka univerzita:

2016-2018 špecializačné štúdium v odbore – fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému

 

2014:

 • Spirální stabilizace páteře (SM systém)
 • Tejping – tejpovanie kineziologickými páskami
 • Redcord medical Neurac I. (Mgr. Hamáčková A., Hradec Králové)
 • Reťazenie porúch v pohybovom aparáte (MUDr.Tichý M., Brno)

 

2015:

 • Klappovo lezenie – kvadrupedálna lokomócia v prevencii a liečbe (Čápová J.,Jimramov)

 

2016:

 • Koncept proprioceptívnej neuromuskulárnej facilitácie (PNF) (Mgr.Holubářová J., Čelákovice)
 • Hlboký systém stabilizácie chrbtice (Mgr.Bitnar P., Bratislava)

 

2017:

 • Konferencia „XXXVII. Červeňanského dni, Národný kongres SOTS“ – aktívna účasť – Bratislava)
 • Konferencia „IV.NeuroFyzio workshop“ – Červený kláštor

 

2018:

 •  „REHAB konferencia“ – Žilina
 • Konferencia „Umění fyzioterapie – tehotenstvo, pôrod a popôrodné obdobie“ – Nový Jičín
 • Fyzioterapia svalov panvového dna – Ostravský koncept (Mgr. Holáňová R., Žilina)

 

2019:

 • Rehabilitačné postupy niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou Ľ.Mojžišovej (Jedličková J., Žilina)
 • Fyzioterapia a fyziotréning v tehotenstve (Mgr.Woleková Z., Bratislava)
 • Špeciálna kineziológia pohybového aparátu – diferenciálna diagnostika a návrh terapie s využitím suchej ihly (PhDr.Šifta P., Praha)
 • Konferencia „Košické vertebrologické dni

 

2022:

 • Celostný prístup v terapii jaziev (PhDr. Prokešová M., Žilina)
 • Fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie moču (Mgr. Woleková Z., doc.PhDr. Hagovská M., Žilina)
 • Podpora prirodzeného pôrodu pohľadom fyzioterapeutky (Mgr.Bajerová M.,Havířov)

 

2023:

 • Celostný prístup v terapii panvového dna (PhDr. Prokešová, Žilina)

 

2024:

 • Rehabilitácia pacientov s vestibulárnymi poruchami (Doc.PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., Žilina)

 

2010-2013:

 • klinická prax počas štúdia (fakultné a špecializované nemocnice v Bratislave,liečebné ústavy a rehablitačné centrá)
 • ADELI Medical center – Piešťany

 

2014:

 • 2014 Mornár a syn s.r.o. – Kežmarok
 • Fyzioklinik s.r.o. – Bratislava

 

2016-2017:

 • Univerzitná nemocnica Ružinov, Bratislava
 • Cvičisko s.r.o. – Bratislava
 • Nemocnica Poprad a.s., Poprad

 

2017-2023:

 • Mobila s.r.o., Kežmarok

 

2018 – 2024:

 • Cvičisko Poprad

 

Priebeh terapie

Objednanie

Zavolajte mi alebo využite kontaktný formulár. Ak práve nemôžem, ozvem sa Vám naspäť a dohodneme si termín na vstupnú diagnostiku.

Vstupná diagnostika

Na prvú návštevu si prosím prineste všetky lekárske správy súvisiace s Vašim problémom a pohodlné oblečenie. Diagnostika pozostáva z rozhovoru a funkčného vyšetrenia. Nakoniec si stanovíme ďalší postup a termíny terapií.

Proces fyzioterapie

Počas terapií vyšetrujem reakcie na jednotlivé polohy, rozsah pohybu a funkčnosť svalov. Pripravte sa na fyzickú záťaž a aktívny prístup k cvičeniu aj na doma.

Výstupné vyšetrenie

Na záver si povieme ako dopadla terapia a aký je ďalší odporúčaný postup na udržanie správneho stavu Vášho tela.

Cenník

Fyzioterapia 50 minút

50 minút aktívnej práce s Vaším telom alebo vyšetrenie

40 €

vrátane DPH

Fyzioterapia 30 minút

30 minút aktívnej práce s Vaším telom alebo vyšetrenie

25 €

vrátane DPH

Taping

Aplikácia kineziologickýxh tejpov, dĺžka trvania: orientačne - 15minút

15 €

vrátane DPH

10 vstupový balíček

10 x 50 min. terapia

360 €

vrátane DPH

10 vstupový balíček

10 x 30min terapia

225 €

vrátane DPH

5 vstupový balíček

5 x 50 min terapia

185 €

vrátane DPH

5 vstupový balíček

5 x 30min terapia

115 €

vrátane DPH